Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Effekt­kartläggning

I början av ett projekt brukar det finnas många idéer och önskemål om funktioner och innehåll. Det är lätt att hamna fel och att lägga tid på fel saker. Med en effektkartläggning får ni en tydlig bild av vad ni vill uppnå, vilken nytta ni skapar för era kunder och säkerställer att ni gör rätt saker för att få önskad effekt.

Du och dina kollegor står i startgroparna för att ta fram en ny digital tjänst eller en ny webbplats. Ni vet precis vad ni ska göra och alla inblandade i projektet, och ledningen, har en tydlig och samstämmig bild över vad era kunder behöver och vad ni ska uppnå med satsningen. Inte? Nej, oftast är det precis tvärtom. Det saknas både kunskap om målgrupperna och samsyn kring syfte och mål. Det ökar risken för att tid och budget läggs på fel saker och att effekten av satsningen uteblir.

Vad är en effekt­kartläggning?

Effektkartläggning är en metod som tydliggör vem det är som ska använda lösningen ni tar fram och vad användaren behöver. Användarnas mål kopplas sedan ihop med verksamhetens mål och vilken effekt ni vill uppnå med satsningen. Nästa steg är att kartlägga hur vi når dit, till exempel vilken funktionalitet som ska utvecklas. Resultatet av en effektkartläggning är en visuell karta som gör det lätt att se den röda tråden och få en samsyn kring projektet.

Metoden togs fram av inUse och har vuxit till att bli en självklar del av verktygslådan för alla som jobbar med UX. Den används oftast när en ny produkt, tjänst eller webbplats ska tas fram, men fungerar utmärkt även för strategiarbeten eller för att vidareutveckla processer.

Många fördelar

  • Hjälper till att hålla användarperspektivet genom hela projektet.
  • Ger stöd i att prioritera funktioner och innehåll för att få största möjliga effekt.
  • Effektkartan ger ett bra beslutsunderlag och argument för vägval under projektet.
  • Skapar en förståelse i organisationen för vad den digitala produkten ska göra och varför.
  • Säkerställer att lösningen möter både slutanvändarnas och organisationens behov.

Hur går det till?

En viktig del av effektkartläggningen är att förstå vilka användargrupper ni har för satsningen och vilka deras behov och mål är. Därför rekommenderar vi alltid att kombinera själva kartläggningen med att faktiskt prata med användarna, till exempel genom djupintervjuer. Sedan gör vi ett antal workshops med er där vi steg för steg kartlägger beteenden, användarmål, önskade effekter och lösningar samt prioriterar det som ger maximal nytta.

Det här får du

Leveransen är en visuell effektkarta som gör att ni håller riktningen genom hela projektet. Eftersom leveransen är en visuell karta, istället för en lång rapport, är det också ett bra verktyg för förankra projektet internt i organisationen och med berörda leverantörer.

Läs mer

Artikel: Prata med användarna – Nyckeln till konkurrenskraftiga tjänster
Artikel: Kundinsikter – Så här kommer du igång
Så jobbar vi på Osynlig

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius, Business Director

Inspireras av våra case