Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Designsystem

Att ta fram ett designsystem är ett smart sätt att säkerställa en konsekvent användarupplevelse och branding genom alla digitala kanaler. Det effektiviserar också arbetet internt, för både designers och utvecklare. Ett designsystem är en långsiktig investering som lönar sig.

Designsystem för Tibber

Det finns många fördelar med ett designsystem:

  • För din kund eller slutanvändare handlar det om att ge en trygg och konsekvent upplevelse. Ett gränssnitt som helt plötsligt avviker visuellt kan lätt bli ett hinder och bidra till frustrerade användare – och leda till minskad konvertering.

  • Det stärker varumärket. Med ett designsystem på plats får verksamheten en naturlig budbärare av varumärket genom alla digitala kanaler, vilket bidrar till en mer trygg och konsekvent upplevelse. Du vill ju att kunderna ska känna igen sig, oavsett var de möter dig digitalt.

  • Det effektiviserar arbetet internt eftersom det gör det enklare och snabbare att jobba för både designers och utvecklare. Saker som produceras fastnar inte hos ett team, utan kan föras vidare in i andra delar av organisationen och återanvändas. Det går helt enkelt snabbare när något nytt ska tas fram. Det skapar också en gemensam förståelse för användarupplevelsen hos alla i teamet.

”Osynligs designsystem har förenklat för oss internt. Nu har vi tydliga riktlinjer på hur vi ska jobba med komponenter och vyer inom appen för att behålla en konsekvent användarupplevelse.”
Daniel Lindén, grundare och CPO Tibber

Kundcase Tibber: Hur får vi fler att teckna ett el-avtal?

Vad är ett designsystem?

Syftet med ett designsystem är att skapa tydliga riktlinjer för hur knappar, formulär och andra vanliga UI-komponenter ska designas. Utöver övergripande riktlinjer gällande färg och typografi kan ett designsystem även ge detaljerad information om hur layout, disposition och copy ska användas för att lösningen ska få rätt utseende.

Idag är det inte helt ovanligt att designsystem även omfattar riktlinjer för hur ditt gränssnitt ska reagera med animation och rörlig feedback när användaren klickar, scrollar, eller navigerar mellan olika vyer. Med andra ord kan ett designsystem vara mer eller mindre omfattande, beroende på behov och hur stor organisationen är.

Kontakta oss

Vi kan ta fram designsystem både för nya och befintliga produkter och tjänster. Finns det en visuell identitet för varumärket utgår vi sjävklart från den, annars kan ett designsystem bli grunden till en grafisk profil.

Läs mer

Case Tibber: Hur får vi fler att teckna ett el-avtal?
Artikel: Jobba smartare med ett designsystem

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius, Business Director