Vi använder cookies för mät- och analysändamål samt marknadsföring. Läs mer i vår cookiepolicy.

Design sprint

Vill du kapa långa beslutsprocesser? Eller hitta innovativa nya lösningar på ett problem? Design sprint är en effektiv metod för att lösa stora utmaningar och snabbt testa nya idéer. På bara en vecka genererar vi idéer och lösningar, bygger en prototyp och validerar den genom att testa på slutanvändare. Du får snabbt veta om din idé fungerar eller inte, innan du hunnit investera en massa tid och pengar på utveckling.

En grupp personer klistrar upp postits på en whiteboardtavla.

Design sprint är en metod som utvecklades på Google för att kapa långa beslutsprocesser och snabbt testa och validera nya idéer. Den har använts av allt ifrån start-ups till offentlig sektor för att lösa olika typer av utmaningar eller för att skapa nya produkter och tjänster. Under en vecka tillsammans går vi från idé till testad prototyp.

"För oss var det värdefullt att göra en design sprint. Det kom upp många bra idéer och förslag vi inte tänkt på innan. Med sprinten kunde vi validera idéerna med potentiella användare och komma snabbare framåt. Vi kom helt enkelt väldigt långt på kort tid."
Frank Ekelund, partner på ledarskapsutvecklarna Take a change.

Case: Design sprint med Take a change – läs om hur vi tillsammans satte konceptet för en ny digital tjänst för ledarutveckling på bara en vecka.

Är design sprint rätt för oss?

För att det ska löna sig att köra en design sprint bör utmaningen vara stor nog för att motivera att ni investerar en veckas arbetstid för flera personer.

Design sprint är rätt metod när du vill:

  • snabbt komma framåt med en ny tjänst eller produkt
  • komma igång med er digitala transformation
  • addera en ny viktig funktion i befintlig tjänst
  • hitta kreativa lösningar på ett specifikt problem
  • förena olika visioner eller avdelningar i organisationen.

Ett sätt att avgöra om problemet är tillräckligt stort för en design sprint, är att fundera på vad det skulle kosta om ni inte löser problemet. Hör av dig om du vill bolla den utmaning ni står inför!

Så går en design sprint till

Vi sätter ihop ett gemensamt team med personer från er organisation och olika kompetenser från oss. Alla behöver inte vara med under alla dagar, men det är viktigt att någon med beslutsmandat finns med i början av veckan. Vi kör designsprints på fyra eller fem dagar, beroende på vad som passar bäst.

Dag ett (måndag) – Uppstart och konceptutveckling

Dag ett definierar vi målbild och problemställning. Vi ringar in vilka frågeställningar som finns och jobbar med olika övningar för att generera idéer på lösningar.

Dag två (tisdag) - Välj idé

Dag två röstar gruppen fram den idé som bäst löser problemet. Vi ritar sedan upp ett flöde utifrån det valda konceptet.

Dag tre (onsdag) - Prototyp

Dag tre bygger vi på Osynlig en klickbar prototyp som simulerar en riktig lösning inför användningstesterna. Vi förbereder också själva testerna.

Dag fyra (torsdag) - Användningstester

Dag fyra gör vi användningstester med personer i målgruppen. Observationer och resultat dokumenteras löpande under dagen. Efter testerna sammanställer vi resultatet och diskuterar nästa steg.

Dag fem (valbar dag)

Ibland behövs en extra dag för att ta fram en mer avancerad prototyp eller för att gå igenom resultatet och planera för nästa steg. Vi hittar det upplägg som passar bäst utifrån er utmaning. Vi har också riktigt vassa strateger, designers och utvecklare som kan hjälpa er ta nästa steg efter designsprinten.

Det här tar du med dig

  • Ett klickbart och validerat koncept som är lätt att presentera för nyckelroller i organisationen.
  • En testrapport med sammanställningar av observationer och testresultat.
  • En bra bild av nästa steg och konkreta rekommendationer på hur du går vidare.

Självklart kan vi köra sprinten helt remote.

Vill du veta mer? Hör av dig till Ebba, Business Director på Osynlig, på 076-525 86 85 eller ebba@osynlig.se!

Läs mer:

Case: Design sprint med Take a change – läs om hur vi tillsammans satte konceptet för en ny digital tjänst för ledarutveckling på bara en vecka.

Artikel: Vad är en design sprint?

Vill du veta mer?

Prata med Ebba Burenius, Business Director